Rangen vergelijken

NAVO 
schaal
Britse rangen NL
rangen
MANSCHAPPEN
OR-1 Private Soldaat 
3e klasse
OR-2 Soldaat 2e
 + 1e klasse
KORPORAALS
OR-3 Lance Corporal Korporaal
OR-4 Corporal Korporaal 
1e klasse
ONDER
OFFICIEREN
OR-5 Sergeant Sergeant 
OR-6 Sergeant 
1e klasse
OR-7 Staff Sergeant Sergeant-
Majoor
OR-8 Warrant Officer 3rd Class*
Warrant Officer 2
nd Class*
Adjudant-
Onder
officier
**
OR-9 Warrant Officer 1st Class*
OFFICIEREN
OF-1 Second Lieutenant /Lieutenant Vaandrig / 2 Luitenant/ 1eLuitenant
OF-2 Captain Kapitein
OF-3 Major Majoor
OF-4 Lieutenant-Colonel Luitenant
-Kolonel
OF-5 Colonel Kolonel
OF-6 Brigadier Brigade
generaal
OF-7 Major General Generaal-Majoor
OF-8 Lieutenant General Luitenant-Generaal
OF-9 General Generaal
OF-10 Field Marshal

*De aanspreektitel van een Warrant Officer is Sergeant-Major.

**De Nederlandse rang Adjudant-Onderofficier is Navo schaal OR-8/9.